top of page
Fliplant | keep-away plants
 keeping animals away from roads 
צמחיה מבריחה
בהנחיית ליאורה רוזין
ובשיתוף פרופ עודד שוסיוב

הפרויקט עוסק בהגנת החי בקרבת כבישים מפני דריסה על ידי הרחקתם בעזרת עקרון ביולוגי טבעי.

במחקר שערכתי, מצאתי כי בשתן האריות נמצאת כמות גבוהה של מולקולה מסוג  פניאתלמין PEA . כמות זו מבריחה חיות אחרות מפאת סימוני טריטוריה.  פיזור השתן עצמו כפתרון לתופעת הדריסות נוסה בעבר אך נספג באדמה ונמצא כלא אפקטיבי מספיק.

 

אך מה אם נוכל לגדל את שתן האריות ? 

 

 

 

 

 

 

בצמחים מסוימים המולקולה הפעילה נמצאת באופן מזערי, ולכן באמצעות התערבות וטיפוח זנים מסויימים, ניתן להגדיל את כמות המולקולה בצמח שתוכל להתאים למטרה. בחרתי בצמח האלוורה כיוון והוא בעל יכולת הסתגלות לסוגי קרקעות רבים. הוא לא זקוק להשקיה קבועה, בעל קצב גדילה איטי ועמידה בתנאים גדילה רבים. נוספת לכל אלו גם זמינות הצמח, ניתן לבצע ייחורים ולגדל צמחים נוספים ע״י עלה אלוורה אחד. 

למעשה ה"מוצר" המדובר הוא המצאת צמח שתפקידו להרחיק בע"ח מהאזור המסוכן לו.

 

 

אבטחת הצמח נעשית בתוך אובייקט  FLIPPLA המשמש כבית גידול ראשוני ועצמאי שסופו להתכלות ולהשאיר סימון גיאוגרפי למטרות מעקב.

 

בפרויקט, קיים שימוש בעולם הצומח בשילוב חשיבה עיצובית וצמצום פעולות תעשייתיות מוצריות. השגת המטרה נעשית בשיח עם חוקי הטבע אשר מהווים חלק מהמערכת השלמה.

Edited Image 2015-7-7-23:13:8

Edited Image 2015-7-7-23:13:8

דנה דוייב צמח (6).jpg

דנה דוייב צמח (6).jpg

דנה דוייב צמח (3).jpg

דנה דוייב צמח (3).jpg

דנה דוייב צמח.jpg

דנה דוייב צמח.jpg

דנה דוייב צמח (11).jpg

דנה דוייב צמח (11).jpg

IMG_3133.JPG

IMG_3133.JPG

IMG_3130.JPG

IMG_3130.JPG

IMG_3080.JPG

IMG_3080.JPG

דנה דוייב צמח (10).jpg

דנה דוייב צמח (10).jpg

IMG_3143_edited.JPG

IMG_3143_edited.JPG

IMG_3074.JPG

IMG_3074.JPG

IMG_3107.JPG

IMG_3107.JPG

האובייקט יופץ דרך עמותת "תנו לחיות לחצוץ" ללא צורך בנטיעה או בכלים מיוחדים.

 

מבנה FLIPLANT מאפשר לו לנחות על צידו הכבד ומאפשר הגנה וטיפול ראשוני לעלה האלוורה באמצעות לכידת טל באיזור העליון של האוביקט בנוסף לאדמה מטופחת הנמצאת בתוכו.

 

 

 

מרגע מעבר האובייקט לטבע "לקוחות" המוצר הינם החיות והסביבה.

מכאן שאין סיבה לנראותו החיצונית כיוון שתפקודו נעשה באמצעות שימוש המולקולה, ולכן בחירת צבעיו תינתן על סמך הסוואתו.

bottom of page