top of page
Appa
gives you the power of knowlege in apartmenthunting

אפליקציה זו הינה פלטפורמה להצגת פרופיל דירה להשכרה, באמצעותה תיתאפשר שקיפות לדיירוים עתידיים.

מאפשר לראות היסטוריה, תמונות, תגובות ,מחיר,דרוג ועוד מאנשים העוברים/ שוכנים בדירה.

נעשה בקורס עיצוב אינטרקטיבי בהנחיית תומר שמי 2016 .

פרוייקט הוגש ע״י דנה דוייב, דנה רגב, תמרה בוק, עטרה שלר ושיר רוזן.

bottom of page