top of page
Coffee Thoughts
קריאה בקפה, מצב צבירה.
קריאה בקפה,  האמונה והספק
מצב צבירה| בהנחיית ליאורה רוזין וטל מור

 

לכל צורה ולכל כתם נודעת משמעות מסוימת, ועל פיה משחזר הקורא את שהתרחש בעבר ואת הצפוי להתרחש בעתיד. 

הקריאה נעשת ע"י פענוח צורני של אדם הרואה את הכתמים, ולכן אין לדעת מה היו השפעותיו. הנבואה יכולה להגשים את עצמה .

 

האם הקריאה בקפה הינה בעיני הקורה ?

bottom of page